Typ przywiązania a kształtowanie się tożsamości

Czym jest tożsamość? to wizja jaką człowiek posiada o sobie, jest to stałe Ja jednostki, wewnętrzne, subiektywne odbieranie siebie jako jednostki na pojęcie tożsamości można spojrzeć w kontekście dwóch najważniejszych dla człowieka relacji: stosunek do siebie samego i do innych ludzi, do kultury i tradycji wskazuje na typ związku jaki …