Teoria rozwoju psychospołecznego według Eriksona

Erik H. Erikson był teoretykiem psychoanalitycznym, który między innymi przyczynił się do zgłębienia wiedzy na temat badań nad rozwojem człowieka. Erikson uważał, że rozwój wynika z intereakcji pomiędzy wewnętrznymi instynktami a zewnętrznymi kulturowymi i społecznymi wymaganiami, stąd nie psychoseksualne jak u Freuda, lecz psychospołeczne stadia rozwoju. W myśl teorii Eriksona …