Macierzyństwo – utrata mimo pojawienia się dziecka?

„Wbrew pozorom porodowi może towarzyszyć poczucie utraty. Jeśli kobieta doświadcza ciąży jako stanu, który ją wypełnia dobrem i potencją to poród ją tego może pozbawić. Narodziny dziecka oznaczać mogą również stratę stałego towarzysza i wyidealizowanej, symbiotycznej „jedności” z nim. Trzeci rodzaj straty, to utrata „dziecka wyobrażonego” i “siebie jako wyobrażonej …