Typ przywiązania a kształtowanie się tożsamości

Czym jest tożsamość? to wizja jaką człowiek posiada o sobie, jest to stałe Ja jednostki, wewnętrzne, subiektywne odbieranie siebie jako jednostki na pojęcie tożsamości można spojrzeć w kontekście dwóch najważniejszych dla człowieka relacji: stosunek do siebie samego i do innych ludzi, do kultury i tradycji wskazuje na typ związku jaki …

Jak rozmawiać z dzieckiem o śmierci?

Kiedy myślimy o śmierci, odchodzeniu, rozstaniu to z trudem jesteśmy wstanie zapanować nad silnymi emocjami, które nas wręcz „zalewają”, są to między innymi żal, smutek, rozpacz. Trudno jest nam również poradzić sobie z odczuciami somatycznymi czyli sygnałami, które wysyła nam ciało tj. przyspieszony oddech, przyspieszone bicie serce, uczucie ucisku w …

Żałoba

Etapy żałoby Jak dobrze wiemy żałoba dotyka nas wszystkich, a śmierć jest nieodłącznym elementem naszego życia. Warto uświadomić sobie, że żałoba i jej przeżywanie dotyczyć może nie tylko śmierci kogoś bliskiego, możemy jej również doświadczyć w sytuacji w której dowiadujemy się o chorobie, możemy przeżywać ją po rozstaniu z bliską …

Teoria rozwoju psychospołecznego według Eriksona

Erik H. Erikson był teoretykiem psychoanalitycznym, który między innymi przyczynił się do zgłębienia wiedzy na temat badań nad rozwojem człowieka. Erikson uważał, że rozwój wynika z intereakcji pomiędzy wewnętrznymi instynktami a zewnętrznymi kulturowymi i społecznymi wymaganiami, stąd nie psychoseksualne jak u Freuda, lecz psychospołeczne stadia rozwoju. W myśl teorii Eriksona …