Paula Wrześniewska

Paula Wrześniewska

Ukończyłam studia psychologiczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktualnie jestem w trakcie pięcioletniego kursu psychoterapii (kurs „Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin”, organizowanego przez Fundację Terapii Rodzin na Szlaku), przygotowującego do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Odbyłam dwumiesięczny staż w Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki oraz w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii CM UJ w Krakowie.

W swojej pracy koncentruję się głównie na podejściach systemowym oraz psychodynamicznym, starając się jednocześnie integrować inne podejścia celem poszerzenia perspektywy patrzenia na pacjenta i niesienia pomocy, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.

W kontekście pracy z rodzicami bliska jest mi filozofia „Rodzicielstwa Bliskości”, opartego na respektowaniu granic dziecka, szanowaniu jego potrzeb i pokładaniu ufności w naturalną mądrość jego rozwoju.

W „Mozaice” zajmuję się prowadzeniem konsultacji dla rodziców dzieci od 6 do 18 roku życia, terapią i diagnozą dzieci i młodzieży w tym samym przedziale wiekowym oraz terapią osób dorosłych, w tym także par i rodzin. Moją pracę poddaję stałej superwizji. Od 2013 r. Pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie zdobywam doświadczenie diagnostyczne oraz terapeutyczne w kontekście pracy z młodymi pacjentami i ich rodzicami. Współprowadzę grupowe zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne dla dzieci z trudnościami emocjonalnymi.