Paula Wrześniewska

Paula Wrześniewska

Ukończyłam studia psychologiczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz pięcioletni kursu psychoterapii (kurs „Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin”, organizowany przez Fundację Terapii Rodzin na Szlaku), przygotowujący do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Odbyłam dwumiesięczny staż w Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki oraz w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii CM UJ w Krakowie.

W swojej pracy koncentruję się głównie na podejściach systemowym oraz psychodynamicznym, starając się jednocześnie integrować inne podejścia celem poszerzenia perspektywy patrzenia na pacjenta i niesienia pomocy, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.

W kontekście pracy z rodzicami bliska jest mi filozofia „Rodzicielstwa Bliskości”, opartego na respektowaniu granic dziecka, szanowaniu jego potrzeb i pokładaniu ufności w naturalną mądrość jego rozwoju.

W „Mozaice” zajmuję się prowadzeniem konsultacji dla rodziców dzieci od 6 do 18 roku życia, terapią i diagnozą dzieci i młodzieży w tym samym przedziale wiekowym oraz terapią osób dorosłych, w tym także par i rodzin. Moją pracę poddaję stałej superwizji. Od 2013 r. Pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie zdobywam doświadczenie diagnostyczne oraz terapeutyczne w kontekście pracy z młodymi pacjentami i ich rodzicami. Współprowadzę grupowe zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne dla dzieci z trudnościami emocjonalnymi.