Michalina Markowicz

Michalina Markowicz

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego na Politechnice Krakowskiej, Szkołę Trenerów Edukacyjnych i Rozwojowych STER w Krakowie, a obecnie jestem w trakcie 4-letniego całościowego kursu psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Odbyłam również staż na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w Szpitalu im. dr. J. Babińskiego w Krakowie i w Krakowskim Instytucie Psychoterapii w Krakowie. Pracuję jako psycholog w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego i prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną.

Szczególnie jest mi bliskie podejście systemowe, które pozwala na zrozumienie problemów klienta w kontekście historii jego rodziny oraz relacji, które łączą go z bliskimi. W mojej praktyce uwzględniam i integruję także inne podejścia terapeutyczne, w  szczególności psychodynamiczne. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

W praktyce psychoterapeutycznej w “Mozaice” prowadzę terapię indywidualną dorosłych, terapię par i rodzin oraz terapię indywidualną młodzieży. Ponadto udzielam konsultacji dla rodziców, wspieram młodzież i młodych dorosłych doradztwem zawodowym oraz realizuję różnorodne szkolenia i warsztaty.

Zajmuję się m.in.:  

  • kryzysami osobistymi, w związkach i rodzinnymi
  • poprawianiem komunikacji interpersonalnej w relacjach  
  • rozwiązywaniem sytuacji konfliktowych
  • wsparciem w nawiązywaniu i wzmacnianiu satysfakcjonujących relacji
  • wpływem rodzicielstwa na osobiste samopoczucie oraz relacje partnerskie 
  • wsparciem opiekunów w trudnościach wychowawczych 
  • problemami okresu dorastania 
  • wyzwaniami związanymi z wkraczaniem w dorosłość 
  • planowaniem przebiegu kariery, w tym przezwyciężaniem kryzysów zawodowych