Ewa Żak-Trochim

Ewa Żak-Trochim

Ukończyłam psychologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Swój warsztat pracy nieustannie wzbogacam udziałem w kursach i specjalistycznych szkoleniach. Ukończyłam 4-letni całościowy kurs psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Odbyłam również 2-miesięczny staż w Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki Kliniki Psychiatrii CM UJ w Krakowie. Swoją pracę poddaję superwizji, dbając jednocześnie o przestrzeganie w procesie psychoterapii zasad Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa. Poza prowadzeniem praktyki psychoterapeutycznej, pracuję jako psycholog w placówce opiekuńczo – wychowawczej dla chłopców oraz w ośrodku wsparcia i rehabilitacji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych.

Pierwsze doświadczenia zdobywałam pracując w Pogotowiu Opiekuńczym w Krakowie oraz Warsztatach Terapii Zajęciowej. W każdym z tych miejsc miałam okazję poznać i pracować z osobami wychodzącymi poza tzw. szablon – borykającymi się z poważnymi problemami natury prawnej, rodzinnej, społecznej, często biedą i wykluczeniem. Doświadczenia te pozwoliły mi dostrzec, jak ważny w pracy psychoterapeutycznej jest kontekst, przyjęcie szerszej perspektywy. Stąd decyzja, by pracować w oparciu o systemowe rozumienie procesu psychoterapii, korzystając jednocześnie z wiedzy i podejścia wiodących szkół terapeutycznych.

W “Mozaice” koncentruje się na pomocy osobom dorosłym – poprzez terapię indywidualną, terapię par oraz rodziny, jak i młodzieży – ze szczególnym uwzględnieniem okresu nastoletniego i wynikających z niego trudności w codziennym funkcjonowaniu młodego człowieka. W czasie terapii koncentruje się na pomocy w znalezieniu źródła problemu, możliwych sposobów jego rozumienia i drogi, prowadzącej do zmiany.

Terapia jest procesem. Wspólnie możemy go przejść.