Aneta Żurek

Aneta Żurek

Ukończyłam pedagogikę resocjalizacyjną oraz wychowawczą na Uniwersytecie Humanistyczno-Ekonomicznym w Opolu. Skończyłam również 2-letnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowie. Obecnie jestem w trakcje 4-letniego szkolenia podyplomowego psychoterapii poznawczo – behawioralnej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej SWPS w Katowicach. Podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w warsztatach oraz szkoleniach.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z młodymi dorosłymi w poradni studenckiej. Odbyłam również staż kliniczny na Oddziale Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych Zakładu Psychoterapii UJ.

Głównym obszarem mojej pracy jest podejście poznawczo – behawioralne (CBT – cognitive behavioral psychotherapy), które skupia się na problemach „tu i teraz”.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Specjalizuje się w :

  • zaburzenia lękowe
  • zespół stresu pourazowego PTSD
  • zaburzenia psychosomatyczne
  • zaburzeń nastroju

W celu umówienia się na konsultację proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.